2018. június 14., csütörtök

Egy acoma madár ismerős jelei

Az acoma nemzet magas sziklafennsíkra épített különös településéhez aligha van fogható a világon. A fantasztikus környezet, a szívet-lelket melengető épületek és emberek mellett szinte már természetes, hogy a székely rovásírás elődjének, a magyar hieroglif írásnak a párhuzamaival találkozunk az acoma edényeken. Hol, ha nem itt? Ebben a cikkben egy különösen szép madaras edény jeleit soroljuk fel és próbáljuk meg elolvasni, vagy inkább csak értelmezni.1. ábra. A székely írást ismerő olvasó azonnal kiszúrja a rombusz alakú "ek" jelünk megfelelőjét a madár mellén, ha gondosabban nézi meg az edényt, akkor egy sor további jelet is találhat, mert ezek az ábrázolások nem csak díszíteni akartak, hanem közöltek is valamit a környezettel2. ábra. Az acoma pueblo
3. ábra. Egy szép épület a fennsíkon
4. ábra. A madár felett az égbolt ívét ábrázolja ez az acoma jel (balra), amely a magyar hieroglif írás nagy szójelével egyeztethető (népi változata az őriszentpéteri tálról jobbra), ma is mondjuk, hogy Nagy ég! - amiből valószínű, hogy az ég állandó jelzője a nagy lehetett és ez a jelek világában is nyomot hagyhatott 

5. ábra. Az acoma jel és a székely ős szójel


 

6. ábra. A rombusz alakú acoma jel és a székely "ek" (kebel?) jel

7. ábra. Az acoma kacskaringó és a székely "j" ( "folyó") jel
8. ábra. Az acoma madár fején nem egy tarajt látunk, hanem a székely "m" (magas) rokonát, érdekes, hogy a magántulajdonban lévő Árpád-kori gyűrűn egy hasonló jel szintén madár társaságában látható
9. ábra. A székely "ny" betű és acoma megfelelője
10. ábra. A "nagy" szójel eredetileg egy domború hátú hegyet ábrázolt és csak a rovástechnológia hatására fordult el 90 fokkal (lehetséges azonban, hogy a madár farkában lévő két azonos jel nem két nagy, hanem egyetlen magas hieroglifa)
11. ábra. Acoma és magyar virág, mindegyik a Napot idézi


A szöveg eleje a madár feje felett lévő hatalmas boltív a "nagy" szójel lehet, amely az ég boltozatát ábrázolja. Ebből nyilvánvaló, hogy az ív alatti madár egy isten zoomorf alakja, vagy képviselője - ugyanis tudjuk a mitológiából és az ábrázolási konvenciókból, hogy az eget a Tejúttal (égig érő fával) azonos isten tartja a fejünk felett.

A madár fejével majdnem érintkező taréjszerű jel a magas, magasságos szójele. Az elolvasásával azonban óvatosnak kell lennünk, mert a kőkorban ebből feltehetően csak az első szótag létezett, ezért a legjobb esetben is mindössze a ma szótagot tudjuk elolvasni, ami persze jelenthetett "magasságos"-t is. 


12. ábra. Az acoma madár feje a "magas" jellel együtt emlékeztet az indiánok egész Amerikában leggyakrabban használt elolvasható isten-jelképére, a Jóma ligatúrára, jobb oldalon egy perui Nazca edény Jóma ligatúrával


A madár feje és csőre annyira görbe, hogy kedvünk lenne egy kacskaringó alakú  "folyó" jelet látni benne. Ez esetben a képi tartalom alapján a magasba vezető folyóval azonos isten nevét látjuk. Azonban nem vagyunk elég merészek ehhez az olvasathoz. Ha nem lennénk ennyire bátortalanok és visszafogottak, akkor a "magas" jellel (annak a tövével) együtt a Jóma istennevet adnák s ez esetben indokolt is lenne a megtisztelő (fejen és égboltot alátámasztó) elhelyezése. 

A madár mellén lévő "ek" (kebel, kobak, kéreg?) jel megfejtése nem befejezett, amint a mellette lévő "ny" (nyugat?) jelé sem - ezért erre nem vállalkozunk. 

A madár farkán lévő és magas jelek értelmezhetőknek tűnnek, amint a madár alatti ős és Nap jelek is. 

Az egy, vagy több mondatnyi értelmes szöveg összeállítását az olvasóra bízom. Különösen akkor lehet rá jobb esélye nálam, ha bátor és ráadásul ismer néhány acoma táltost is. Ez esetben kérem hívja fel a 06(20)534-2780-as telefonszámon a szerzőt, akinek a neve alább olvasható.


Irodalom

Varga Géza: Az őriszentpéteri tál jelei

További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése